ANUNȚ

Secții de Votare
Comuna Dealu Morii

ANUNȚ

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ANUNȚ

Proces Verbal afisare proba scrisa concurs bibliotecar

ANUNȚ

PROCES VERBAL AFISARE PUNCTAJ FINAL CONCURS BIBLIOTECAR

ANUNȚ

PV afisare rezultate proba interviu.

ANUNȚ

PV afisare barem de corectare concurs bibliotecar

ANUNȚ

PV SELECTIE DOSARE FINAL CONCURS BIBLIOTECAR

ANUNȚ

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE CONCURS BIBLIOTECAR

ANUNȚ

Proces verbal final concurs muncitor calificat

ANUNȚ

Proces verbal afisare rezultate interviu muncitor calificat masinist uti

ANUNȚ

Proces verbal comisie concurs

ANUNȚ

Proces verbal de afisare rezultate proba scrisa

ANUNȚ

Proces verbal de afisare a baremului de corectare pentru concursul de muncitor calificat

ANUNȚ

PV selectie dosare muncitor calificat

ANUNȚ

PV afisare rezultate dosare muncitor calificat

ANUNȚ

Angajare Bibliotecar UAT DEALU MORII

ANUNȚ

Angajare muncitor calificat UAT DEALU MORII
FORMULAR INSCRIERE CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

ANUNȚ

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

ANUNȚ

Material de informare publica SDL 2023-2027

ANUNȚ

PROCES VERBAL PRIVIND AFISAREA REZULTATULUI PUNCTAJULUI PROBEI INTERVIU DIN DATA DE 19.10.2023

ANUNȚ

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 19.10.2023

ANUNȚ

Barem pentru proba scrisa la examenul organizat la data de 19.10.2023

ANUNȚ

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocupare pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante consilier achitzitii publice

ANUNȚ

PROCES VERBAL DE SELECTIE DOSARE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATA NEDETERMINATA A FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU MORII, județul BACĂU, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. b) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare''

ANUNȚ

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

ANUNȚ

CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea Servicii de dirigintie de șantier în cadrul proiectului: "Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere școala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, judetul Bacau"

ANUNȚ

Privind procedura de achiziționare a Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor în cadrul proiectului: ''Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, judetul Bacău"

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea Servicii de verificare tehnică a proiectului elaborat pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău"

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea Servicii de auditare financiară în cadrul implementării proiectului: "Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, judeful Bacău"

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea Servicii de informare şi publicitate a proiectului în cadrul implementării proiectului: "Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău"

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea achiziției de lucrări ”Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, județul Bacău”

ANUNȚ

Privind procedura de achizitionarea de Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului ”Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII din satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, județul Bacău

Invitație de Participare

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu domiciliul în Comuna Dealu Morii

Primăria Comunei Dealu Morii

a lansat în consultare publică „Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 - 2027“

Doresc să vă urez un călduros bun venit pe pagina Primăriei comunei DEALU MORII.
Veți găsi aici lucruri interesante şi informatii utile despre comună, despre activitatea administraţiei publice locale şi despre cei pe care dumneavoastră i-ați ales. Parcurgând această pagină web, vă aştept să ne cunoaşteţi, să ne întelegeţi şi să ne fiți alături în demersul nostru de a transforma comuna DEALU MORII într-o comuna înfloritoare şi prosperă.
Cu stimă, SAVIN GABRIEL

       Prezentarea Localității

 

  Persoane din institutie:

Primar: Savin Gabriel
Viceprimar: Ciobotaru Liviu Ionel
Secretar General: Vasilache Aurelian
Contabil: Cristea Viorica

  •  Suprafață: 7047 ha
  •  Intravilan: 426 ha
  •  Extravilan: 6621 ha
  •  Populație: 2739
  •  Gospodării: 1108
  •  Nr. locuințe: 1313
  •  Nr. grădinițe: 2
  •  Nr. școli: 2

  Numele localităților aflate în administrație:

Dealu Morii, Banca, Bălăneşti, Blaga, Boboş, Bodeasa, Bostăneşti, Calapodeşti, Căuia, Dorofei, Ghionoaia, Grădeşti, Neguleşti, Tăvădăreşti

Așezarea geografică

 Comuna a luat fiinţă prin Legea nr. 2/1968 din fostele comune Blaga şi Tavadăreşti. Comuna Dealu Morii este situată în partea de SE a judeţului Bacău la aproape 70 km de Bacău, şi la peste 30 km de Adjud. Fiind aşezată în colinele Tutovei localitatea are un relief format din dealuri şi şes, situatată de o parte şi de alta a râului Berheci care străbate comuna de la un capăt la altul. Localitatea are o climă temperat continentală iar vegetaţia aparţine zonei de silvostepă. Existenţa aşezărilor omeneşti din partea de SE a colinelor Tutovei este atestată încă din antichitate.

 Comuna se caracterizează printr-un nr mare de sate(14) urmare a condiţiilor geografice şi socio-economice în popularea teritoriului sau sub aspectul originei se constată:

– Sate foarte vechi – Neguleşti, Măldărăşti, Blaga, Meleşcani, Grădeşti, Tăvădăreşti, Bălăneşti, Calapodeşti, Căuia

– Sate apărute în urma reformei agrare de la 1864 – Dorofei, Dumbrava, Căuia de jos

– Sate apărute dupa 1918 – Hazu (1925), Moara Dediului (1920), Dealu Morii (1923), Banca(1932).

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.
covid-19, virus, coronavirus-4960254.jpg

INFORMEAZĂ-TE CORECT Accesul la date din surse oficiale cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19 și a programului de vaccinare în România este esențial

coronavirus, virus, mask-4914026.jpg

INTREBĂRI FRECVENTE Informații și reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate în timpul situației de urgență generată de pandemia COVID-19