"Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane"

Anunt pentru intrare în legalitate privind sistemele                                    individuale adecvate

Anunţ de participare Program de Interes Național 2022

Pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante sofer microbuz scolar, norma intreaga, in cadrul compartimentului administrativ-deservire.

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ

Anunt si aviz de oportunitate PUZ centrala electrica eoliana Union Wind SRL

ANUNŢ ÎNCHIRIERE PĂŞUNI PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI DEALU MORII

Anunț privind înscrierea în lista de candidați pentru personalul de recensământ

Informare

COMUNA DEALU MORII anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Dealu Morii, județul Bacău’’, propus a se realiza în comuna Dealu Morii, județul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 08.00 – 14.00 și la sediul titularului, din comuna Dealu Morii, sat Dealu Morii, judetul Bacau. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

Informare

Invitație de Participare Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu domiciliul în Comuna Dealu Morii